Op 16 november 2016 verzorgde Scala een variétéprogramma voor de viering van het lustrum van de sociëteit lichamelijk gehandicapten. Dit vond plaats in de Adventkerk aan de Hengelolaan in Den Haag. Opdrachtgever was de stichting Stadsgenoten Genieten, een initiatief van Rotary Scheveningen. zie het programma.